Brand

Kewik je hrvatski brend iza kojeg stoji Ivana Lozić, profesorica biologije i kemije. Nakit koji izrađuje inspiriran je prirodom u kojoj često boravi, a tamo se razvila ideja i za sam naziv brenda jer Kewik u stvarnosti predstavlja zov šumske sove (Strix aluco).

Ovi proizvodi izrađeni su od prirodnih materijala koje Ivana sama uzgaja ili pomno traži u prirodi, pazeći pritom na njezino očuvanje. Jednom kad se takav materijal “zarobi” u kristalnu smolu, ostaje tamo zauvijek i tako predstavlja trenutak inspiracije zaustavljen u vremenu. Kako se živi svijet, koji nas okružuje, mijenja kroz godišnja doba, tako i Kewik nakit dobiva nove boje i motive, po čemu je i prepoznatljiv.

Prvi u Hrvatskoj možemo ponuditi seriju nakita rađenu od kristalne smole te drveta oblikovanog prema skici, uključujući i materijale pronađene u prirodi. Svojevrsni zaštitni znak iz ove serije nakita su ptičice rađene od jelovine, a nastale su prema Ivaninoj skici iz 2016. godine kada se i razvila ideja o spoju prirodnih znanosti i umjetnosti.

Savršen spoj struke, ljubavi prema prirodi i kreativnost rezultirali su unikatnim nakitom kojemu je cilj skrenuti pažnju na prirodni svijet u okvirima urbanog.

{{totalItems}}