Brand 2018-07-21T14:20:21+00:00
kewik wood resin jewelry brand ivana lozic nakit

BRAND

(ENGLISH below)

HR: Kewik je hrvatski brend iza kojeg stoji Ivana Lozić, profesorica biologije i kemije. Nakit koji izrađuje inspiriran je prirodom u kojoj često boravi, a tamo se razvila ideja i za sam naziv brenda jer Kewik u stvarnosti predstavlja zov šumske sove (Strix aluco).

Ovi proizvodi izrađeni su od prirodnih materijala koje Ivana sama uzgaja ili pomno traži u prirodi, pazeći pritom na njezino očuvanje. Jednom kad se takav materijal “zarobi” u kristalnu smolu, ostaje tamo zauvijek i tako predstavlja trenutak inspiracije zaustavljen u vremenu. Kako se živi svijet, koji nas okružuje, mijenja kroz godišnja doba, tako i Kewik nakit dobiva nove boje i motive, po čemu je i prepoznatljiv.

Prvi u Hrvatskoj možemo ponuditi seriju nakita rađenu od kristalne smole te drveta oblikovanog prema skici, uključujući i materijale pronađene u prirodi. Svojevrsni zaštitni znak iz ove serije nakita su ptičice rađene od jelovine, a nastale su prema Ivaninoj skici iz 2016. godine kada se i razvila ideja o spoju prirodnih znanosti i umjetnosti.

Savršen spoj struke, ljubavi prema prirodi i kreativnost rezultirali su unikatnim nakitom kojemu je cilj skrenuti pažnju na prirodni svijet u okvirima urbanog.

EN: Kewik is a Croatian brand led by biology and chemistry teacher Ivana Lozić. Her jewelry is inspired by nature, where she often ventures. The inspiration for the name itself – Kewik, also comes from nature and it represents the Tawny Owl call (Strix Aluco).

These products are made with natural materials, either grown by Ivana or carefully picked from nature, with utter respect for the environment. Once “trapped” in crystal resin this material stays there forever, representing a moment of inspiration frozen in time. As the nature changes with the seasons, so does her jewelry. Constantly changing colors and themes make Kewik special.

We are first in Croatia to offer a jewelry collection combining both crystal resin, and wooden shapes which stem from hand-drawn designs. A kind of trademark in this collection are birdies made of fir, based on Ivana’s drawing from 2016. It is also the year the very idea of fusing natural science and art was born.

This perfect blend of profession, love for nature and creativity results in unique jewelry, aiming to draw attention to the world of nature within the urban frame.

Podijeli / SHARE: